Our restaurants are open and work according to quarantine rules. Delivery: Mon-Thurs from 11 am to 10 pm, Fri, Sat, Sun from 11 am to 11 pm
Kiev
 • Kiev
 • Чернигов
Select the address
 • 18, Vasilkovskaya St.
 • 8, Academic Efremov St.
 • 6, Vaclav Havel Bvl.
 • 41, Chornovola street
 • 34, Lesi Ukrainki Bvl.
 • 19, Milyutenko St.
 • 43-2, Mayakovsky Prospekt
 • 17А, Dniprovska Naberezhna St.
 • 21, Marshala Tymoshenko str.
 • 45A, Pravdy avenue
 • pr. Lesya Kurbasa, 19а
 • 50, Pyatnitskaya St.
Top